ABC – Näin luet laskua

Lucentian kuluttajalle lähettämässä laskussa mainitusta Asiakasnumerosta (puhelinnumerosta) on soitettu laskuriveillä eriteltyihin erillis- tai sopimuslaskutettaviin puhelinpalveluihin. Palvelun sisällön ja mainonnan on tuottanut palveluntuottaja kohdassa mainittu yritys. Palvelua markkinoitaessa on aina mainittu puhelun hinta, jonka lisäksi puhelun alussa on tullut hintatiedote. Soittaessaan soittaja on hyväksynyt laskutusehdot, joissa mainitaan että lasku lähetetään liittymän haltijalle, ei soittajalle.

Alla kuva esimerkkilaskusta ja tarkennetut kuvat laskun useiten esitetyistä kysymyksistä. Ole ystävällinen ja selaa sivua alaspäin.

Esimerkki-/mallilasku

Mallilasku
Kuva mallilaskusta

Asiakasnumero

Laskupohja2015v1-asiakasnumero

Asiakasnumero (= aina puhelinnumero) kohdassa mainitusta puhelinliittymästä on soitettu tai lähetetty tekstiviestejä laskuriveillä eriteltyihin erillis- tai sopimuslaskutettaviin puhelin- tai tekstiviestipalveluihin.

Käyttäessään palvelua soittaja/viestin lähettäjä on hyväksynyt laskutusehdot, joissa mainitaan että lasku lähetetään, ellei toisin ole sovittu, aina liittymän haltijalle.

Miksi lasku on lähetetty minulle?

Laskupohja2015v1-laskun-saajaPalvelun loppukäyttäjä on palvelua käyttäessään hyväksynyt laskutusehdot joiden mukaan käytetystä palvelusta laskutetaan ensisijaisesti puhelinliittymän julkisesti tiedossa olevaa haltijaa tai liittymän omistajaa, ellei asiasta ole kirjallisesti erikseen toisin sovittu asiakaspalvelumme kanssa .

Mitä tuotetta tai palvelua olen käyttänyt?

Laskupohja2015v1-tuote-palvelu
Laskun kohdassa Tuote on mainittu rivikohtaisesti se erillislaskutettava palvelu (puhelun aikana saatu palvelu tai tekstiviestisisältö), jonka käyttämisestä asiakasta kulloinkin veloitetaan.

Erillislaskutettavien puhelinpalveluiden osalta tämä sama puhelinnumero (kylläkin muodossa 0975195XXX) löytyy myös omasta puhelinlaskustasi kohdasta paikallis- tai kaukopuhelut (ei koskaan palvelunumeroista),  koska oma puhelinoperaattorisi laskuttaa ko. tapahtumista paikallis- tai matkapuhelinmaksun tai normaalin tekstiviestiveloituksen.

Erillislaskutuksella veloitetaan VAIN palveluosuus, ei koskaan varsinaista puhelua tai tekstiviestiä.

Johtuen palveluntuottajien kanssa tehdyistä sopimuksista ja koska järjestemissämme on tälläkin hetkellä kymmeniätuhansia erillislaskutettavia palvelunumeroita eri palveluntuottajilta, emme voi listata tässä kaikkia eri numeroissa käytössä olevia palveluita ja palveluntuottajia.

 

Milloin palvelua on käytetty?

Laskupohja2015v1-tapahtuma-aikaLaskun kohdassa Nimike on ilmoitettu tapahtuman alkamisajankohta eli päivämäärä ja kellonaika jolloin laskutettava tapahtuma on syntynyt.

Huomaathan että alkamisajankohdassa saattaa olla pieniä, muutaman sekunnin heittoja, koska kaikkien puhelinoperaattoreiden kellot eivät valitettavasti ole aivan samassa ajassa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta puhelutapahtuman pituuteen.

 

Miten pitkään/paljon palvelua on käytetty?

Laskupohja2015v1-tapahtuman-kestoLaskun kohdassa Määrä on kerrottu palvelutapahtuman kesto tai määrä. Jos kyseessä on puhelinpalvelu, tulee asiakkaan huomioida se että minuuttien jälkeen ilmoitettu aika ei ole sekunteja vaan sekunttien määrä muutettuna minuutin sadasosiksi, jotta määrän voi suoraan laskea euroina laskuriveillä.

Esimerkin mukaisen (viereisen) laskun puhelu on siis kestänyt 8 minuuttia ja 23 minuutin sadasosaa eli 14 sekuntia eli
23 / 100 x 60 = 14
tai toisinpäin 14 / 60 x 100 = 23.

Huom! Tästä johtuen minuuttien jälkeinen luku saattaa olla suurempi kuin 60.

Kuka palvelun on tuottanut?

Laskupohja2015v1-palveluntuottaja

Palvelun sisällön ja mainonnan on tuottanut palveluntuottaja kohdassa mainittu yritys, ei laskuttava palveluoperaattori. Palvelua markkinoitaessa on aina mainittu palvelun tuottajan nimi ja yhteystiedot, sekä hinta.

Was this article helpful?

Related Articles